Informaţii publice

 

ORDINE ALE PREFECTULUI

 

2017

 Ordinul prefectului nr. 444 din 10.11.2017  privind desemnarea persoanei responsabile pentru relatia cu societatea civila si purtator de cuvant la Institutia Prefectului judetul Bihor
 Ordinul prefectului nr. 399 din 10.11.2017  privind aprobarea Regulamentului privind acreditarea reprezentantilor mass-media la Institutia Prefectului Judetului Bihor
 Ordinul prefectului nr. 312 din 06.10.2017  privind modificarea componentei Comisiei judetene Bihor pentru ducerea la indeplinire a Programului pentru Scoli a Uniunii Europene -Ordonanta nr.12/2017
 Ordinul prefectului nr. 306 din 29.09.2017  privind modificarea componentei Comisiei judetene Bihor pentru Atribuirea de Denumiri
 Ordinul prefectului nr. 243 din 02.08.2017  privind modalitatea de sustinere a examenului pentru obtinerea permisului de conducere
 Ordinul prefectului nr. 214 din 23.06.2017  privind actualizarea Comisiei judetene pentru stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor
 Ordinul prefectului nr. 200 din 23.06.2017  privind organizarea Comisiei de Acțiune Īmpotriva Violenței īn Sport a județului Bihor.
 Ordinul prefectului nr. 192 din 20.06.2017  de reactualizare a componentei Comisiei Judetene Bihor de aplicare a Legii nr. 290/2003 si a Legii nr. 9/1998.
 Ordinul prefectului nr. 190 din 20.06.2017  de actualizarea Centrului local de Combatere a bolilor la animale pe teritoriul jud. Bihor.
 Ordinul prefectului nr. 191 din 20.06.2017  de actualizarea componentei nominale a Comisiei Mixte de Rechizitii constituita la nivelul Judetului Bihor
Ordinul prefectului nr. 189 din 20.06.2017 privind componenta nominala a Colegiului Prefectural al jud. Bihor
Ordinul prefectului nr. 185 din 19.06.2017 privind actualizarea componentei nominale a Comisiei judetene Bihor privind incluziunea sociala
Ordinul prefectului nr. 184 din 19.06.2017 privind actualizarea componentei nominale a Comisiei judetene pentru ducerea la indeplinire a prevederilor OUG 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial.
Ordinul prefectului nr. 183 din 19.06.2017 privind modificarea componentei Comisiei de Dialog Social a judetului Bihor
Ordinul prefectului nr. 173 din 06.06.2017 privind reactualizarea Comisiei Judetene Bihor pentru stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor
Ordinul prefectului nr. 172 din 06.06.2017 de reactualizare a Componentei Biroului Judetean pentru urmarirea aplicarii unitare a legilor privind restituirea proprietatilor
Ordinul prefectului nr. 171 din 31.05.2017 privind actualizarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Bihor
Ordinul prefectului nr. 169 din 31.05.2017 privind actualizarea componentei Comitetului de Dialog Civic pentru Problemele PErsoanelor Varstnice Bihor
Ordinul prefectului nr. 121 din 13.04.2017 privind constituirea Grupului de lucru pentru monitorizarea derularii la nivelul judetului Bihor a Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizare pentru anul 2017
Ordinul prefectului nr. 96 din 30.03.2017 privind actualizarea componentei Comisiei judetene Bihor in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati
Ordinul prefectului nr. 93 din 30.03.2017 privind actualizarea componentei Comisiei ce asigura implementarea legii 677/2001
Ordinul prefectului nr. 82 din 21.02.2017 de reactualizare a componentei Comisiei Judetene Bihor de aplicare aLegii nr. 290/2003 si a Legii 9/1998
Ordinul prefectului nr. 52 din 21.02.2017 privind actualizarea componentei nominale a Comisiei Judetene Bihor privind incluziunea sociala
Ordinul prefectului nr. 39 din 13.02.2017 privind actualizarea comisiilor municipale, orasenesti, si comunale pentru identificarea, delimitarea si constituirea in perimetre de ameliorare a terenurilor neproductive care pot fi ameliorate prin impadurire
Ordinul prefectului nr. 37 din 06.02.2017 privind organizarea si desfasurarea activitatii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative in Institutia Prefectului jud. Bihor
Ordinul prefectului nr. 27 din 19.01.2017 privind aprobarea structurii organizatorice a Institutiei Prefectului judetului Bihor
Ordinul prefectului nr. 19 din 10.01.2017 privind reactualizarea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca la nivelul Institutiei Prefectului Judetului Bihor
Ordinul prefectului nr. 3 din 03.01.2017 privind reactualizarea componenței Comisiei Județene Bihor pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor

2016

Ordinul prefectului nr. 604 din 08.12.2016 privind actualizarea componenței Cosiliului Consultativ al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de munca Bihor
Ordinul prefectului nr. 591 din 09.11.2016 privind reactualizarea componenței Comisiei Județene Bihor pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor
Ordinul prefectului nr. 570 din 27.09.2016 privind actualizarea componenței comisiei care asigură implementarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date la nivelul Instituției Prefectului județului Bihor
Ordinul prefectului nr. 555 din 27.09.2016 privind convocarea ședinței Colegiului Prefectural
Ordinul prefectului nr. 548 din 07.10.2016 privind constituirea Comandamentului judetean Bihor pentru deszăpezire și combaterea poleiului și a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2016-2017
Ordinul prefectului nr. 525 din 27.09.2016 privind reactualizarea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca la nivelul Institutiei Prefectului jud. Bihor
Ordinul prefectului nr. 519 din 20.09.2016 privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscriptie Judetean nr. 5 Bihor la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 11 decembrie 2016
Ordinul prefectului nr. 514 din 13.09.2016 privind constituirea Comisiei Tehnice Judetene Bihor pentru coordonarea activitatilor de organizare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016
Ordinul prefectului nr. 510 din 07.09.2016 de reactualizare a componentei Colectivului de Lucru al Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra terenurilor
Ordinul prefectului nr. 492 din 19.08.2016 privind constituirea comisiilor de verificare a stadiului pregatirii scolilor pentru anul scolar 2016 - 2017
Ordinul prefectului nr. 487 din 09.08.2016 privind convocarea Colegiului Prefectural
Ordinul prefectului nr. 377 din 19.07.2016 privind actualizarea componentei nominale a Comisiei judetene pentru ducerea la indeplinire a OUG 96/2002
Ordinul prefectului nr. 369 din 13.07.2016 privind covocarea Colegiului Prefectural
Ordinul prefectului nr. 368 din 06.07.2016 privind modificarea componentei nominale a Comisiei de Dialog Social a Judetului Bihor
Ordinul prefectului nr. 365 din 06.07.2016 privind actualizarea componentei nominale a Comisiei Judetene Bihor privind incluziunea sociala
Ordinul prefectului nr. 358 din 29.06.2016 privind actualizarea componentei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Bihor
Ordinul prefectului nr. 319 din 22.06.2016 privind convocarea, pentru a doua oara, a consilierilor judeteni in alesi in data de 05 iunie 2016 in sedinta de constituire a Consiliului Judetean Bihor
Ordinul prefectului nr. 263 din 16.06.2016 privind convocarea consilierilor judeteni in alesi in data de 05 iunie 2016 in sedinta de constituire a Consiliului Judetean Bihor
Ordinul prefectului nr. 244 din 16.06.2016 privind convocarea in sedinta de constituire a Consiliului local al Comunei Sārbi, a consilierilor si a primarului, declarati alesi ca urmare a rezultatului alegerilor din 05 iunie 2016
Ordinul prefectului nr. 236 din 15.06.2016 privind nominalizarea persoanelor si a localitatilor unde se vor efectua controale privind derularea la nivelul judetului Bihor a Progrmului Operational Ajutorarea Persoanelor defavorizate pentru anul 2015/2016
Ordinul prefectului nr. 235 din 15.06.2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru monitorizarea derularii la nivelul judetului Bihor a Progrmului Operational Ajutorarea Persoanelor defavorizate pentru anul 2015/2016
Ordinul prefectului nr. 182 din 26.05.2016 privind constituirea Comisiei de verificare a sectiilor de votare amenajate in localitatile din judetul Bihor cu ocazia desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale
Ordinul prefectului nr. 181 din 26.05.2016 privind aprobarea graficului de distribuire a buletinelor de vot
Ordinul prefectului nr. 79 din 05.04.2016 privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.5 Bihor pentru alegerile locale din data de 5 iunie 2016
Ordinul prefectului nr. 69 din 23.03.2016 privind aprobarea dimensiunilor stampilelor Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana Bihor, aBirourilor Electorale de Circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si a Birourilor Electorale ale sectiilor de votare
Ordinul prefectului nr. 66 din 23.03.2016 privind numerotarea circumscriptiilor electorale din judetul Bihor pentru alegerile locale din data de 5 iunie 2016
Ordinul prefectului nr. 64 din 22.03.2016 privind aprobarea Programului Calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor locale din anul 2016, in judetul Bihor
Ordinul prefectului nr. 63 din 22.03.2016 privind constituirea Comisiei Tehnice Judetene Bihor pentru coordonarea activitatilor de organizare a alegerilor locale din anul 2016
Ordinul prefectului nr. 50 din 22.01.2016 privind convocarea Colegiului Prefectural
Ordinul prefectului nr. 47 din 08.03.2016 privind stabilirea numarului de consilieri pentru Consiliul Judetean Bihor, consiliile locale municipale, orasenesti si comunale
Ordinul prefectului nr. 39 din 22.01.2016 privind convocarea Colegiului Prefectural
Ordinul prefectului nr. 36 din 16.02.2016 privind de reactualizare a componentei Colectivului de lucru al Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor
Ordinul prefectului nr. 20 din 26.01.2016 privind componeta nominala a  Colegiului Prefectural
Ordinul prefectului nr. 19 din 26.01.2016 privind actualizarea componentei Comitetului Judetean Pentru Situaltii de Urgenta Bihor
Ordinul prefectului nr. 18 din 25.01.2016 privind probarea "Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2016. Anexa nr.1; Anexa nr.2
Ordinul prefectului nr. 7 din 13.01.2016 privind stabilirea componentei nominale a Grupului de lucru pentru medierea problemelor sociale generate de Implementarea Proiectului Centru de Afaceri Rogerius din municipiul Oradea
Ordinul prefectului nr. 4 din 12.01.2016 privind convocarea membrilor Colegiului Prefectural in sedinta in data de 27 ianuarie 2016

2015

Ordinul prefectului nr. 300 din 10.12.2015 privind aprobarea structurii organizatorice a Institutiei Prefectului judetului Bihor
Ordinul prefectului nr. 299 din 09.12.2015 de reactualizare a componentei Comisiei Judetene Bihor pentru Stabilirea dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor
Ordinul prefectului nr. 252 din 20.11.2015 privind convocarea membrilor Colegiului Prefectural in sedinta in data de 25 noiembrie 2015
Ordinul prefectului nr. 233 din 27.10.2015 privind constituirea Comandamentului județean Bihor pentru dezăpezirea și combaterea poleiului și a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2015 - 2016
Ordinul prefectului nr. 212 din 06.10.2015 privind modificarea componentei Comisiei de Dialog Social a judetului Bihor
Ordinul prefectului nr. 211 din 06.10.2015 privind stabilirea componentei nominale a Comisiei judetene pentru ducerea la indeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial, de stat si privat, precum si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si a Legii nr. 6/2012 pentru modificarea si completarea O.U.G. 96/2002
Ordinul prefectului nr. 199 din 17.09.2015 privind constituirea Grupului de lucru pentru monitorizarea  derularii la nivelul judetului Bihor a Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate pentru anul 2015
Ordinul prefectului nr. 188 din 20.08.2015 privind constituirea comisiilor de verificare a stadiului pregatirii unitatilor de invatamant preuniversitar din judetul Bihor, pentru inceperea anului scolar 2015-2016
Ordinul prefectului nr. 157 din 09.07.2015 privind convocarea sedintei Colegiului Prefectural
Ordinul prefectului nr. 144 din 22.06.2015 privind actualizarea componentei Colegiului Prefectural
Ordinul prefectului nr. 133 din 09.06.2015 privind desemnarea persoanei responsabile din cadrul Biroului Apostila Bihor pentru detinerea si utilizarea token-ului continand certificatul digital in vederea eliberarii apostilei in format electronic
Ordinul prefectului nr. 105 din 23.04.2015 privind actualizarea "Regulamentului privind organizarea, atributiile si functionarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al judetului Bihor"
Ordinul prefectului nr. 103 din 21.04.2015 privind actualizarea comisiilor municipale, orasanesti si comunale pentru identificarea, delimitarea si constituirea in perimetre de ameliorare a terenurilor neproductive care pot fi ameliorate prin impadurire
Ordinul prefectului nr. 100 din 17.04.2015 privind numirea unui Cadru tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
Ordinul prefectului nr. 63 din 19.03.2015 privind constituirea Centrului local de Combatere a Bolilor la Animale pe teritoriul judetului Bihor
Ordinul prefectului nr. 48 din 25.02.2015 privind constituirea unei comisii de specialisti pentru constatarea si stabilirea masurilor de inlaturare a efectelor alunecarilor de teren produse in comuna Bratca in cursul lunii februarie 2015
Ordinul prefectului nr. 41 din 20.02.2015 privind constituirea comisiei de control la unitatile de invatamant dotate cu centrale termice alimentate cu gaz din Judetul Bihor
Ordinul prefectului nr. 39 din 16.02.2015 privind convocarea sedintei Colegiului Prefectural
Ordinul prefectului nr. 25 din 28.01.2015 privind reorganizarea Grupului de Lucru  Mixt Judetean pentru implementarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020
Ordinul prefectului nr. 24 din 28.01.2015 privind reorganizarea Biroului Judetean pentru Romi pentru implementarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020 in Judetul Bihor
Ordinul prefectului nr. 22 din 27.01.2015 de reactualizare a componentei Biroului Judetean pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor
Ordinul prefectului nr. 21 din 27.01.2015 privind planificarea nominala a personalului cu functii de conducere din administratia publica locala la pregatire in domeniul situatiilor de urgenta
Ordinul prefectului nr. 18 din 21.01.2015 de reactualizare a componentei Biroului Judetean pentru urmarirea aplicarii unitare a legilor privind restituirea proprietatilor
Ordinul prefectului nr. 8 din 14.01.2015 privind actualizarea componentei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta
 

 

2014

Ordinul prefectului nr. 292 din 03.12.2014 privind convocarea membrilor Colegiului Prefectural in sedinta in data de 18 decembrie 2014
Ordinul prefectului nr. 291 din 02.12.2014 privind actualizarea componentei nominale a Comisiei judetene Bihor privind incluziunea sociala
Ordinul prefectului nr. 286 din 18.11.2014 privind convocarea sedintei Colegiului Prefectural
Ordinul prefectului nr. 283 din 11.11.2014 privind graficul de distribuire buletine de vot si graficul de preluare la BEJ Bihor turul al II-lea
Ordinul prefectului nr. 282 din 11.11.2014 privind reactualizarea componentei, atributiilor si a modului de organizare si functionare a Consiliului consultativ pentru protectia consumatorilor din judetul Bihor
Ordinul prefectului nr. 274 din 24.10.2014 privind graficul de distribuire buletine de vot si graficul de preluare la BEJ Bihor
Ordinul prefectului nr. 255 din 25.09.2014 privind organizarea Comisiei de Actiune Impotriva Violentei in Sport a judetului Bihor
Ordinul prefectului nr. 254 din 25.09.2014 privind actualizarea componentei nominale a Comisiei judetene Bihor privind incluziunea sociala
Ordinul prefectului nr. 249 din 19.09.2014 privind actualizarea componentei grupului de lucru judetean pentru evaluarea legislatiei adoptata la nivel local in scopul identificarii eventualelor bariere in calea liberei circulatii a serviciilor, a persoanelor si a marfurilor
Ordinul prefectului nr. 248 din 19.09.2014 privind actualizarea componentei grupului de lucru pentru modernizarea administratiei publice
Ordinul prefectului nr. 246 din 19.09.2014 privind reactualizarea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca la nivelul Institutiei Prefectului - judetului Bihor
Ordinul prefectului nr. 241 din 15.09.2014 privind desemnarea reprezentantului prefectului jud. Bihor in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Bihor
Ordinul prefectului nr. 231 din 09.09.2014 privind stabilirea sediului Biroului Electoral Judetean Bihor la alegerile pentru Presedintele Romaniei
Ordinul prefectului nr. 230 din 05.09.2014 privind stabilirea componentei nominale a Comisiei Judetene pentru ducerea la indeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 96/2002
Ordinul prefectului nr. 229 din 05.09.2014 privind actualizarea componentei nominale a Comisiei judetene BIhor privind Incluziunea sociala
Ordinul prefectului nr. 228 din 05.09.2014 privind constituirea Comisiei Tehnice Judetene Bihor pentru alegerile prezidentiale din anul 2014
Ordinul prefectului nr. 223 din 25.08.2014 privind actualizarea Colectivului de lucru al Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
Ordinul prefectului nr. 222 din 25.08.2014 privind actualizarea Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
Ordinul prefectului nr. 217 din 25.08.2014 privind modificarea art. 4  din Ordinul Prefectului nr. 154/28.04.2010 privind organizarea si desfasurarea activitatii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative in Institutia Prefectului jud. Bihor
Ordinul prefectului nr. 214 din 20.08.2014 privind convocarea sedintei Colegiului Prefectural
Ordinul prefectului nr. 195 din 29.07.2014 privind actualizarea componentei Comitetului Judetean Bihor pentru Situatii de Urgenta
Ordinul prefectului nr. 178 din 28.07.2014 de reactualizare a componentei Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor
Ordinul prefectului nr. 177 din 25.07.2014 privind convocarea membrilor Colegiului Prefectural in sedinta in data de 30 iulie 2014
Ordinul prefectului nr. 155 din 27.06.2014 privind actualizarea componentei Consiliului Consultativ al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bihor
Ordinul prefectului nr. 149 din 17.06.2014 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Colegiului Prefectural
Ordinul prefectului nr. 145 din 04.06.2014 privind aprobarea Strategiei Judetene Antidrog Bihor - 2014-2020, precum si a Planului de actiune pentru implementarea Strategiei Judetene Aantidrog in perioada 2014-2016
Ordinul prefectului nr. 141 din 23.05.2014 privind convocarea sedintei Colegiului Prefectural
Ordinul prefectului nr. 119 din 29.04.2014 privind aprobarea dimensiunilor stampilelor BEC nr. 1 Buntesti
Ordinul prefectului nr. 117 din 28.04.2014 privind actualizarea Comisiei Mixte de Rechizitii constituita la nivelul judetului Bihor
Ordinul prefectului nr. 113 din 22.04.2014 privind aprobarea modelului si dimensiunii stampilelor de control ale birourilor electorale ale sectiilor de votare la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European
Ordinul prefectului nr. 112 din 18.04.2014 privind numerotarea circumscriptiei electorale locale din judetul Bihor la alegerile locale partiale pentru consiliul local al comunei Buntesti din data de 25 mai 2014
Ordinul prefectului nr. 111 din 17.04.2014 privind convocarea sedintei Colegiului Prefectural
 Ordinul prefectului nr. 110 din 14.04.2014  de reactualizare a componentei Comisiei Judetene Bihor de aplicare a Legii nr. 290/2003 si a Legii nr. 9/1998.
 Ordinul prefectului nr. 99 din 24.03.2014  privind stabilirea sediului Biroului Electoral Judetean nr. 5 Bihor constituit pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2014 si unele masuri pentru dotarea acestuia.
Ordinul prefectului nr. 97 din 21.03.2014 privind convocarea sedintei Colegiului Prefectural
Ordinul prefectului nr. 95 din 17.03.2014 privind constituirea Centrului Local de Combatere a Bolilor la Animale pe teritoriul judetului Bihor
 Ordinul prefectului nr. 92 din 12.03.2014  de reactualizare a componentei Comisiei Judetene Bihor de aplicare a Legii nr. 290/2003 si a Legii nr. 9/1998.
 Ordinul prefectului nr. 89 din 03.03.2014  privind completarea art. 1 din Ordinul Prefectului nr. 83 privind Constituirea Comisiei Tehnice Judetene Bihor cu atributii in coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor ce revin UAT si serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor - in domeniul Alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European din 2014
 Ordinul prefectului nr. 83 din 26.02.2014  privind Constituirea Comisiei Tehnice Judetene Bihor cu atributii in coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor ce revin UAT si serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor - in domeniul Alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European din 2014
 Ordinul prefectului nr. 78 din 24.01.2014  privind actualizarea componentei Consiliului Consultativ al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bihor
 Ordinul prefectului nr. 76 din 24.02.2014  privind convocarea Colegiului Prefectural
 Ordinul prefectului nr. 51 din 29.01.2014  privind actualizarea componentei Comitelului Judetean penru Situatii de Urgenta Bihor
 

 

2013

 Ordinul prefectului nr. 409 din 30.12.2013  privind modificarea comisiilor locale pentru inventarierea terenurilor la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale din judetul Bihor
 Ordinul prefectului nr. 386 din 20.11.2013  privind convocarea sedintei Colegiului Prefectural
 Ordinul prefectului nr. 385 din 20.11.2013  privind actualizarea componentei Comisiei Mixte de Rechizitii constituita la nivelul judetului Bihor
 Ordinul prefectului nr. 373 din 05.11.2013  privind constituirea Comandamentului judetean Bihor pentru deszapezire,combaterea poleiului si a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2013-2014
 Ordinul prefectului nr. 369 din 05.11.2013  privind actualizarea componentei Comitetului Judetean pentru situatii de Urgenta
 Ordinul prefectului nr. 328 din 25.09.2013  privind actualizarea componentei Colegiului Prefectural
 Ordinul prefectului nr. 273 din 14.07.2013  privind actualizarea componentei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta
 Ordinul prefectului nr. 321 din 12.09.2013  privind constituirea Comitetului Judetean de Initiativa
 Ordinul prefectului nr. 316 din 03.09.2013  privind completarea Comisiei judetene Bihor pentru Atribuirea de Denumiri
 Ordinul prefectului nr. 315 din 03.09.2013  privind modificarea componentei Comisiei Judetene Bihor de analiza a propunerilor de steme pentru unitatile administrativ teritoriale din judetul Bihor aprobate prin Ordinului Prefectului judelului Bihor nr.172120A5.
 Ordinul prefectului nr. 106 din 23.04.2013  privind actualizarea componenţei nominale a Comisiei judeţene Bihor īn domeniul egalităţii de şanse īntre femei şi bărbaţi
 Ordinul prefectului nr. 105 din 23.04.2013  privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural
 Ordinul prefectului nr. 103 din 23.04.2013  privind actualizarea componenţei nominale a Comisiei judeţene Bihor privind incluziunea socială
 Ordinul prefectului nr. 81 din 04.04.2013  privind constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor a Comisiei pentru analiza activităţii desfăşurate de către serviciile publice deconcentrate
 Ordinul prefectului nr. 66 din 22.03.2013  privind convocarea şedinţei Colegiului Prefectural
 Ordinul prefectului nr. 60 din 13.03.2013  privind constituirea structurii cu atribuţii de monitorizare , coordonare şi īndrumare metodologică a Sistemului de Control Intern/Managerial din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Bihor
 Ordinul prefectului nr. 57 din 08.03.2013  privind constituirea comisiilor municipale, orăşeneşti si comunale pentru identificarea, delimitarea şi constituirea īn perimetre de ameliorare a terenurilor neproductive care pot fi ameliorate prin īmpădurire
 Ordinul prefectului nr. 51 din 25.02.2013  privind convocarea şedintei Colegiului Prefectural
 Ordinul prefectului nr. 51 din 25.02.2013  privind convocarea şedintei Colegiului Prefectural
 Ordinul prefectului nr. 45 din 20.02.2013  privind constituirea Centrului Local de Combatere a Bolilor la Animale pe teritoriul judeţului Bihor
 Ordinul prefectului nr. 44 din 20.02.2013  privind componenţa nominală a Colegiului Prefectural al judeţului Bihor
 Ordinul prefectului nr. 39 din 13.02.2013  privind organizarea Comisiei de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport a judeţului Bihor
 Ordinul prefectului nr. 38 din 13.02.2013  privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei de Dialog Social a judeţului Bihor
 Ordinul prefectului nr. 37 din 13.02.2013  privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei judeţene pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial, de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore şi a Legii nr.6/2012 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 96/2002
 Ordinul prefectului nr. 8 din 15.01.2013  privind actualizarea componenţei Comitetului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
 

 

2012

 Ordinul prefectului nr. 559 din 09.12.2012  privind constituirea comisiilor municipale, orăşeneşti si comunale pentru identificarea, delimitarea şi constituirea īn perimetre de ameliorare a terenurilor neproductive care pot fi ameliorate prin īmpămodificarea componenţei Comandamentului judeţean pentru dezăpezire şi combaterea poleiului şi a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece
 Ordinul prefectului nr. 532 din 03.12.2012  privind graficul de distribuire a buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votarii pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 
 Ordinul prefectului nr. 508 din 26.11.2012 de reactualizare a Componentei colectivului de lucru al Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor
 Ordinul prefectului nr. 481 din 29.10.2012 de reactualizare a Componentei colectivului de lucru al Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor
 Ordinul prefectului nr. 480 din 29.10.2012 de reactualizare a componentei Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor
 Ordinul prefectului nr. 477 din 23.10.2012 privind constituirea Comandamentului judeţean si a Comandamentelor Locale pentru dezăpezire si combaterea poleiului si a altor fenomene meteorologice specifice sezonului de iarnă
 Ordinul prefectului nr. 460 din 11.10.2012 privind aprobarea modelului si dimensiunii stampilelor de control ale sectiilor de votare la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din data de 9 decembrie 2012
 Ordinul prefectului nr. 456 din 09.10.2012 de reactualizare a Componentei Comisiei Judetene Bihor de aplicare a Legii nr.290/2003 si a Legii nr.9/1998
 Ordinul prefectului nr. 455 din 08.10.2012 privind numerotarea sectiilor de votare din judetul Bihor la alegerile pentru Camera Deputatilor si a Senatului din data de 9 decembrie 2012
 Ordinul prefectului nr. 454 din 08.10.2012 privind modificarea componentei Ghiseului Unic stabilita prin Ordinul Prefectului nr. 234/04.08.2012 privind infiintarea Ghiseului Unic in judetul Bihor pentru emiterea avizelor necesare proiectelor europene
 Ordinul prefectului nr. 452 din 28.09.2012 privind actualizarea grupului de lucru judetean pentru evaluarea legislatiei adoptate la nivel local in scopul identificarii eventualelor bariere in calea liberei circulatii a serviciilor, a persoanelor si a marfurilor
 Ordinul prefectului nr. 450 din 26.09.2012  de reactualizare a componentei Comisiei Judetene  pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor
 Ordinul prefectului nr. 440 din 13.09.2012 privind stabilirea sediului Biroului electoral judetean de circumscriptie nr.5 Bihor la alegerile pentru Camera Deputatilor si a Senatului din 9 decembrie 2012
 Ordinul prefectului nr. 439 privind constituirea Comisiei Tehnice Judetene Bihor pentru coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor autoritatilor administratiei publice locale, prevazute de legislatia in domeniul alegerilor parlamentare
 Ordinul prefectului nr. 436 din 30.08.2012 privind actualizarea componenţei Comisiei de Analiză Tehnica pentru emiterea acordului de mediu
 Ordinul prefectului nr. 426 privind modificarea componentei Comisiei judetene pentru ducerea la indeplinire a prevederilor O.U.G. 96/2002 privind acordare de produse lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial, de stat si privat, precum si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si privat cu program normal de 4 ore si a legii nr.6/2012 pentru modificarea si completarea O.U.G. 96/2002 - 03.09.2012
 Ordinul prefectului nr. 330 privind necesitatea actualizarii componentei Grupului de lucru judetean Bihor pentru modernizarea administratiei - 06.07.2012
 Ordinul prefectului nr. 307 privind actualizarea componentei Comisiei Mixte de Rechizitii constituita la nivelul Institutiei Prefectului Judetului Bihor - 20.07.2012
 Ordinul prefectului nr. 155 privind actualizarea Comisiei de Actiune impotriva violentei in Sport a Judetului Bihor - 10.07.2012
 Ordinul prefectului nr. 297 privind reactualizarea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca la nivelul Institutiei Prefectului Judetului Bihor - 10.07.2012
 Ordinul prefectului nr. 152 privind aprobarea structurii organizatorice a Institutiei Prefectului Judetului Bihor - 25.05.2012
 Ordinul prefectului nr. 151 cu privire la modificarea componentei Comisiei de Dialog Social - 25.05.2012
 Ordinul prefectului nr. 150 cu privire la modificarea componentei Comisiei Judetene pentru Incluziunea Sociala - 25.05.2012
 Ordinul prefectului nr. 145 privind reactualizarea componentei Biroului Judetean pentru urmarirea aplicarii unitare a legilor privind restituirea proprietatilor - 23.05.2012
 Ordinul prefectului nr. 144 privind reactualizare a componentei Comisiei judetene Bihor pentru aplicarea legii 290/2003 si a Legii 9/1998 - 23.05.2012
 Ordinul prefectului nr. 139 privind reactualizarea Colectivului de lucru al Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra terenurilor  22.05.2012
 Ordinul prefectului nr. 138 privind reactualizarea Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra terenurilor  22.05.2012
 Ordinul prefectului nr. 137 privind convocarea Colegiului Prefectural pe data de 22.05.2012
 Ordinul prefectului nr. 136 privind actualizarea componentei Comisiei Tehnice Judetene Bihor pentru coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor autoritatilor administratiei publice locale  21.05.2012
 Ordinul prefectului nr. 135 privind constituirea Comisiei de controlla Comisariatul Judetean Bihor al Garzii de Mediu  18.05.2012
 Ordinul prefectului nr. 134 privind constituirea Comisiei de evaluare, supraveghere si control a Fundatiei Romane pentru Tineret Bihor  17.05.2012
 Ordinul prefectului nr. 133 privind neimplicarea functionarilor publici in campania electorala  15.05.2012
  Ordinul prefectului nr. 111 cu privire la actualizarea componentei Comisiei Tehnice Judetene Bihor pentru coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor autoritatilor administratiei publice locale
 Ordinul prefectului nr. 99 privind convocarea Colegiului Prefectural pe data de 25.04.2012
 Ordinul prefectului nr. 93 privind stabilirea sediului Biroului Electoral Judetean de circumscriptie nr. 5 Bihor pentru alegerile locale din data de 10 iunie 2012
 Ordinul prefectului nr. 88 privind numerotarea circumscriptiilor electorale din judetul Bihorpentru alegerile locale din data de 10 iunie 2012
 Ordinul prefectului nr. 85 privind stabilirea numarului de consilieri pentru Consiliul Judetean Bihor, consiliile locale municipale, orasenesti si comunale
  Ordinul prefectului nr. 81 cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activitatilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiile publice locale din anul 2012 in judetul Bihor (21.03.2012)
  Ordinul Nr. 25 din data de 06.02.2012 privind convocarea Colegiului Prefectural (14.02.2012)
  Ordinul Nr. 24 din data de 06.02.2012 privind suspendarea sustinerii probei practice pentru obtinerea permisului de conducere din data de 06-07.02.2012 (06.02.2012)
  Ordinul Nr. 23 din data de 02.02.2012 privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2012  (14.02.2012)
  Ordinul Nr. 20 din data de 26.01.2012 privind privind nurnirea irnputernicitilor prefectului pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor la Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, adrninistrarea si exploatarea pajistilor (14.02.2012)
  Ordinul Nr. 6 din data de 12.01.2012 referitor la constituirea comisiei care sa asigure implementarea Legii nr. 67712001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date la nivelul Institutiei Prefectului judetul Bihor (14.02.2012)