Servicii si compartimente

Structura de securitate

 

Ion-Iulius Delorean

 subprefect

email:

subprefect[at]prefecturabihor.ro   

0259-467.800

fax. 0259-411.550

Adelina Venig

consilier

email:

adelina_venig[at]yahoo.com   

0259-467.800

fax. 0259-411.550

 

  • Atributii privind protectia informatiilor clasificate

1. participă la elaborarea și supunerea aprobării conducerii unității normele interne privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;
2. participă la întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl supune avizării instituțiilor abilitate, iar după aprobare, acționează pentru aplicarea acestuia;
3. asigură relaționarea cu instituția abilitată să coordoneze activitatea și să controleze măsurile privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;
4. monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora;
5. consiliază conducerea unității în legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate;
6. informează conducerea unității despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
7. acordă sprijin reprezentanților autorizați ai instituțiilor abilitate, potrivit competențelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate;
8. organizează și efectuează activități de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informații clasificate;
9. asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la informații clasificate;
10. actualizează permanent evidența certificatelor de securitate și a autorizațiilor de acces;
11. întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase și niveluri de secretizare;
12. prezintă conducătorului unității propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor și locurilor de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate și, după caz, solicită sprijinul instituțiilor abilitate;
13. efectuează, cu aprobarea conducerii unității, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate;
14. analizează în vederea avizării cererile de multiplicare și procesele verbale de distrugere a informațiilor clasificate pentru toate structurile subordonate, care nu au prevazută în organigramă funcția de director adjunct;
15. exercită alte atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate, potrivit legii.

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 08.09.2017

Verificat de : Consilier Adelina Venig