Servicii si compartimente

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor

 

DATE DE CONTACT

Telefoane:

Secretariat:

0259-403.252

Birou Permise:

0259-403.253

Birou Planificări Examene: 0259-403.254
Birou Înmatriculări

0259-403.347

0259-403.346

FAX: 0040-259-415.136

 

e-mail: inmatriculari.permise[at]prefecturabihor.ro

e-mail: permise-inmatriculari-bh[at]mai.gov.ro 

 

 

Str. Dunărea, nr. 2, ORADEA, jud. Bihor

(situat între Centrul Militar Zonal  şi Casa Judeţeană de Pensii Bihor)

 

Comisar sef de politie - Laza Alexandru

Şef  Serviciu

Detalii

     Rezervare Online - Inmatriculari

    Programul de lucru cu publicul... 29.09.2017

     Baza legală... 15.06.2017

    Verificarea autenticitatii permiselor de conducere... 07.07.2014

    Protecţia datelor cu caracter personal ... 03.09.2009

     Taxe pentru permise de conducere şi înmatriculări autovehicule... 01.02.2017

    Lista unităţilor sanitare abilitate pentru a completa şi elibera fişe medicale candidaţilor la examenul pentru obţinerea permisului de conducere şi pentru preschimbarea permisului auto... 11.03.2015

     Documente necesare pentru dosarul de examinare... 03.09.2009
    Documente necesare pentru preschimbarea permisului de conducere românesc... 11.09.2015
    Documente necesare pentru preschimbarea permisului de conducere străin... 11.09.2015

     Înmatriculări autovehicule... 11.09.2015

     Documente necesare pentru înmatricularea şi radierea unui vehicul... 03.09.2009

    Formularele tipizate

Modele de Formulare Tipizate actualizate la: 15.06.2017

 

Atribuţii din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituţiei Prefectului - Judetul Bihor:

 

            Art. 40 – (1) Serviciul permise şi înmatriculări este condus de către un şef serviciu numit prin ordin al Prefectului, în condiţiile legii.

                          (2) Serviciul permise şi înmatriculări îndeplineşte următoarele atribuţii :

 • constituie şi actualizează registrul judeţean de evidenţă a permiselor de conducere şi a autovehiculelor înmatriculate şi valorifică datele cuprinse în acesta;

 • organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere a autovehiculelor, în condiţiile legii;

 • soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în condiţiile legii;

 • colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru asigurarea eliberării certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehiculele rutiere, în sistem de ghişeu unic;

 • asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;

 • monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, în domeniul de competenţă;

 • asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul permise şi înmatriculări.

 

 • constituie şi actualizează registrul judeţean de evidenţă a permiselor de conducere şi a autovehiculelor înmatriculate şi valorifică datele cuprinse în acesta;

 • organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere a autovehiculelor, în condiţiile legii;

 • soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în condiţiile legii;

 • colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru asigurarea eliberării certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehiculele rutiere, în sistem de ghişeu unic;

 • asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;

 • monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, în domeniul de competenţă;

 • asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul permise şi înmatriculări.

 

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 14.12.2016

Verificat de: Comisar Sef de Politie Laza Alexandru