Servicii si compartimente

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor simple

 

DATE DE CONTACT

Telefon:

Informaţii şi Eliberări Paşapoarte Bihor

0040-259-403.344, 0040-259-403.338

FAX: 0040-259-415.138

 

e-mail:

pasapoartebihor[at]yahoo.com

pasapoarte-bh[at]mai.gov.ro

Str. Dunărea, nr. 2, ORADEA, jud. Bihor

(situat între Centrul Militar Zonal  şi Casa Judeţeană de Pensii Bihor)

 

Avram Raluca

Împuternicit Şef  Serviciu

Audiente: zilnic in timpul programului de lucru

 

ATENTIONARE! Depunerea actelor pentru pasaport se face in baza programarilor online sau a numerelor de ordine, care se elibereaza la ghiseu pe ziua in curs, incepand cu orele 8.30.

 

 

 

Atribuţii din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituţiei Prefectului - Judetul Bihor:

 

     Art. 39 – (1) Serviciul paşapoarte este condus de către un şef serviciu numit prin ordin al Prefectului, în condiţiile legii.

                    (2) Principalele atribuţii ale acestui serviciu sunt:

  • soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora, în conformitate cu prevederile legii;

  • colaborează cu serviciile comunitare locale de evidenţă  a persoanelor pentru asigurarea eliberării paşapoartelor simple, în sistem de ghişeu unic;

  • administrează şi gestionează registrul judeţean de evidenţă a paşapoartelor simple şi valorifică datele cuprinse în acesta;

  • asigură furnizarea permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, a informaţiilor necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple;

  • asigură înscrierea de menţiuni în paşapoarte, în condiţiile legii;

  • organizează la nivelul judeţului gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor simple;

  • asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul paşapoarte.

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 07.11.2017

Verificat de: Scms Raluca Avram