Comisii

 

Comisii, birouri, grupuri şi comitete judeţene

 

 

 

  Colegiul Prefectural al judeţului Bihor
 Comitetul Judeţean pentru situaţiile de urgenţă al judeţului Bihor 
 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vārstnice din judeţul Bihor
  Comitetul de Sănătate şi Securitate īn Muncă la nivelul Instituţiei Prefectului - judeţul Bihor
  Centrul local de Combatere a bolilor la animale pe teritoriul  judeţului Bihor
 Comisia de specialisti pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare a terenurilor din judeţul Bihor
 Comisia de Dialog Social a judeţului Bihor

  Comisia Mixtă de Rechiziţii din subordinea Instituţiei Prefectului  - judeţul Bihor

 Comisia de Acţiune īmpotriva violenţei īn sport
  Comisia judeţeană īn domeniul egalitătii de sanse īntre femei si bărbati - COJES
  Comisia judeţeană de incluziune socială
 Comisia judeţeană pentru ducerea la īndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din īnvăţămāntul primar si gimnazial, de stat şi privat, precum şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore si a Legii nr. 6/2002 pentru modificarea si completarea O.U.G. 96/2002.
  Biroul Judeţean pentru Rromi

 

 

Comisii, birouri şi comitete judeţene - gestionate de Serviciul Juridic