Declaraţii de avere şi de interese

 

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 15.06.2017

Verificat de : Patcas Ildiko