Pagina iniţială
Informatii Publice
Conducerea
Prefect: Ioan MIHAIU

Subprefect:
Ion-Iulius
DELOREAN

Director cancelarie:
-

Prefecti Judetul Bihor

Servicii / Compart.
Regulament de organizare
Cancelaria Prefectului
Colegiul Prefectural
Corpul de Control
Audit intern
Manager public
Serviciul Coordonare Institutionala
Serviciul Juridic, Avizare si Contencios Administrativ
Compartimentul Financiar - Contabilitate, RU şi Adm.
Serviciul Paşapoarte
Serviciul Permise şi Înmatriculări
Informaţii publice
Comunicate de Presă
Ordinele Prefectului
Serviciile publice
Comisii judetene
Program audienţe MAI
Apostilare acte
Accesul la informaţie conform Legii 544/2001
Afaceri europene si relatii internationale
Structura organizatorică
Declaraţii de avere
Situatia chelt. salariale
Bunuri primite cu titlu gratuit
Achizitii publice
Program anual achizitii
Legislaţia de bază
POAD 2015 / 2016