Informaţii publice

Informaţii conform Legii Nr. 544 din 12 octombrie 2001

privind liberul acces la informaţiile de interes public

      

          

BULETIN INFORMATIV

  1. Lista actelor normative care reglementeaza organizarea si functionarea Institutiei Prefectului

  2. Structura organizatorică a Instituţiei Prefectului judeţului Bihor si Atribuţiile compartimentelor
  3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea Instituţiei Prefectului judeţului Bihor si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
  4. Coordonate de contact ale Instituţiei Prefectului judeţului Bihor
  5. Program de audienţe
  6. Surse financiare, Bugetul si Bilanțul contabil
  7. Programele si strategiile proprii ale Institutiei Prefectului judetului Bihor
  8. Lista documentelor de interes public
  9. Documente gestionate sau produse de serviciile şi compartimentele instituţiei
  10. Modalitati de contestare a deciziei institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate
   Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2016

 

 

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 08.06.2017

Verificat de: Alexandra Hus