SOLVIT

Afaceri europene

 

Centrul SOLVIT România funcționează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe – Direcția Armonizare Legislativă, aflat în coordonarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a UE. Obiectivul acestuia este de a soluționa problemele concrete cu care se confruntă cetățenii români sau companiile românești în relația cu administrațiile naționale din cadrul UE în legătură cu aplicarea incorectă a normelor legate de piața unică.

Centrele SOLVIT își desfășoară activitatea în temeiul Recomandării Comisiei Europene din 17 septembrie 2013 referitoare la principiile care guvernează SOLVIT (C(2013) 5869 final). Potrivit acestui document, persoanele fizice sau juridice care întâmpină dificultăți în executarea drepturilor generate de aplicarea necorespunzătoare a legislației europene privind piața internă, pot să solicite intervenția SOLVIT, dacă situația reclamată îndeplinește cumulativ următoarele condiții de admisibilitate:

- este generată de neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a dreptului european aferent Pieței Interne (libera circulație a persoanelor, mărfurilor, serviciilor și capitalurilor);
- este cauzată de către administrația unui stat membru al U.E.;
- prezintă un element transfrontalier (caracter transfrontalier nu presupune ca petentul să se afle în alt stat membru decât cel de unde a apărut problema; este suficient să existe un element de extraneitate care să poată face aplicabile prevederile dreptului comunitar);
- nu există deja o acțiune în justiție pentru soluționarea sa (datorită caracterului informal al acțiunii SOLVIT);

Cetățenii și companiile se pot adresa SOLVIT prin următoarele mijloace:

- prin intermediul formularului disponibil pe site-ul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=ro&origin=solvit-web;

- pe adresa de e-mail: solvit@mae.ro, gestionată de echipa SOLVIT România;
- la linia telefonică TELVERDE SOLVIT 0800 672 507, pentru apeurile de pe teritoriul României, respective 0040374300270 pentru apelurile din străinătate.

 

Detalii aici.

 

Emitent: Institutia Prefectului - judetul Bihor

Data: 13.11.2017

Verificat de:  Daniela Calinescu

                         Mircea Moldovan