Servicii si compartimente

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor simple

 

DATE DE CONTACT

Telefon:

Informaţii şi Eliberări Paşapoarte

0040-259-403.344, 0040-259-403.338

FAX: 0040-259-415.138

 

e-mail:

pasapoartebihor[at]yahoo.com

pasapoarte-bh[at]mai.gov.ro

Str. Dunărea, nr. 2, ORADEA, jud. Bihor

(situat între Centrul Militar Zonal  şi Casa Judeţeană de Pensii Bihor)

 

Avram Raluca

Împuternicit Şef  Serviciu

Audiente: zilnic in timpul programului de lucru

 

ATENTIONARE! Depunerea actelor pentru pasaport se face in baza programarilor online sau a numerelor de ordine, care se elibereaza la ghiseu pe ziua in curs, incepand cu orele 8.30.

 

 

Detalii

  Rezervare Online - Pasapoarte

  Programul de lucru

  Direcţia Generală de Paşapoarte

     a) Documente necesare pentru emiterea pasaportului

     b) Actele necesare pentru cetatenii care au domiciliul in strainatate (CRDS)

  Atribuire CNP

  Legislaţie de bază

  Protecţia datelor cu caracter personal

  Informaţii utile cu privire la eliberarea paşaportului simplu şi a liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

   Termenele de eliberare a documentelor de calatorie
   ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC
   ELIBERAREA PASAPOARTELOR SIMPLE TEMPORARE
   ELIBERAREA PASAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE/TEMPORARE DECLARATE PIERDUTE
   ELIBERAREA PASAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE/TEMPORARE DECLARATE FURATE
   Termene de valabilitate

   Lista taxelor pentru paşapoarte

 

 

 

 

Atribuţii din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituţiei Prefectului - Judetul Bihor:

 

     Art. 39 – (1) Serviciul paşapoarte este condus de către un şef serviciu numit prin ordin al Prefectului, în condiţiile legii.

                    (2) Principalele atribuţii ale acestui serviciu sunt:

  • soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora, în conformitate cu prevederile legii;

  • colaborează cu serviciile comunitare locale de evidenţă  a persoanelor pentru asigurarea eliberării paşapoartelor simple, în sistem de ghişeu unic;

  • administrează şi gestionează registrul judeţean de evidenţă a paşapoartelor simple şi valorifică datele cuprinse în acesta;

  • asigură furnizarea permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, a informaţiilor necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple;

  • asigură înscrierea de menţiuni în paşapoarte, în condiţiile legii;

  • organizează la nivelul judeţului gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor simple;

  • asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul paşapoarte.

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 12.08.2016

Verificat de: Cristian Ghidia